top of page

Výroba Vinho Verde

Domů > O Vinho Verde > Výroba Vinho Verde

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína.

Region Vinho Verde v Minho má 15 500 hektarů vinic. Má žulovou půdu a chladné, deštivé klima, které je pro růst vinné révy ideální. Producenti ve Vinho Verde pěstují svou révu vysoko nad zemí (na stromech, telefonních sloupech, plotech, drátech a tak dále). Dělají to, aby vínu zajistili lepší dosah sluncem, a aby se zabránilo přílišné vlhkosti, či plísňovým chorobám. Mimo jiné se tím i uvolní prostor pro pěstování jiných plodin.

Severní Portugalsko je velmi vlhká oblast a mnohá vinařství usilovala o zavedení ekologických zemědělských postupů velmi těžce. Některým vinařům se toho podařilo dosáhnout a jiní se dokonce staly zcela biodynamickými. Organické vinice používají přírodní hnojiva, zatímco biodynamické vinice mají integrovanější systém zemědělství — například používají k vyživování révy místní byliny.

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína.

Kvalita vína je do značné míry závislá na kulturních podmínkách, jako je místo, kde se nachází vinice, a klimatických podmínkách po celou dobu zrání hroznů i během sklizně.

Přístup traktoru k vinici je důležitý, takže klíčové je včasné čištění prostoru mezi řadami za účelem vytvoření místa pro jeho volný pohyb.
Dalším důležitým aspektem, jehož cílem jsou hlavně zdravé hrozny při sklizni, a nikoli zdravé větve nebo listy, je regulace násady, včetně včasného prořezávání a odstraňování listů.

Po celou dobu dozrávání se mění barva bobulí a množství třísloviny a kyselosti se snižuje, zatímco poměr cukru, pigmentu a aromatických sloučenin se zvyšuje, přičemž každá složka prochází svým vlastním vývojem, dokud nedosáhne rovnovážného bodu, který by se měl shodovat s datem sklizně.

Stanovování data sklizně může být omezeno na jednoduché, empirické, ale i subjektivní metody. Subjektivní metodou je například pozorování barvy slupky bobulí, toho, jak snadno se hrozny oddělují od stopky, lepkavé látky, která nám zůstává na prstech, a sladkosti, kterou bobule zanechávají v ústech.

Nejpřísnější metoda spočívá v posuzování vývoje zralosti indikovaném zvýšenou koncentrací cukrů a sníženou celkovou kyselostí, která bobule stabilizuje, zatímco dosáhnou své maximální hmotnosti.

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína.

Hrozny musí být sklizeny když jsou zralé a shnilé hrozny je třeba zlikvidovat. Během sklizně je snaha, jak je to jen možné, vyhnout se poškození slupek hroznů, a to nejen kvůli ztrátě šťávy, ale také jako prevence proti infekcím. Sklizeň se nejlépe provádí nůžkami, které umožňují mnohem rychlejší a čistší práci.
- Pro přepravu hroznů by měly být použity malé krabice.
- Hrozny by měly být co nejrychleji předány na místo následného rozdrcení a stlačení.
- Je vhodné se vyhnout dlouhodobému vystavování hroznů na slunečním svitu.
- Mělo by se zamezit přímému padání deště na přepravní kontejner.

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína. vinho-verde-vyroba.jpg

Výroba bílého Vinho Verde

Vinifikace bílého vína, je na rozdíl od procesu používaného pro červené víno založena na fermentaci šťávy oddělené od stopek a slupek, což je proces známý jako “otevřená hubička”. Když hrozny dorazí do vinařství, musí být rozdrceny okamžitě. Drtiče, které se používají běžně, jsou navrženy tak, aby nedošlo k natržení stonků nebo rozdrcení pecek. Pokud je k dispozici horizontální nebo pneumatický lis, hrozny se umístí přímo do lisu.

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína. vyroba-vinho-verde.jpg

Výroba červeného Vinho Verde

Červené víno se vyrábí macerací (curtimenta), kdy kvašení moštu probíhá za přítomnosti pevných částí (slupek, pecek a případně i stopek) za účelem extrakce barvy, třísloviny a aromatických sloučenin obsažených v pevných částech, zejména ve slupkách. Výsledkem jsou vína se zdokonalenou strukturou, vyšší intenzitou barev, vyšším obsahem polyfenolu a intenzivnějšími aromatickými složkami, které tímto způsobem vytvářejí stabilnější víno a zlepšují jeho konečnou kvalitu. Ze všech pevných částí jsou stopky nejméně žádoucí, protože mají vysoký obsah tříslovin, takže v dnešní době je již mnoho vinařství vynechává.

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína. lahvovani.png

Pokud chcete, aby víno v láhvi zrálo dobře, nebo pokud víno stáčíte do lahví pro vlastní spotřebu, musíte věnovat pozornost následujícímu: víno by mělo být co nejjasnější; nemělo by vykazovat výrazné vady v testech; mělo by mít chemické složení v normě a mělo by disponovat ochranou před oxidací. Existují techniky pro zjasnění vína, jako je čeření a filtrování, ale vzhledem k jejich specifičnosti by měly být prováděny technickými odborníky. Kromě těchto aspektů, aby víno v lahvi dobře zrálo a ve sklenici bylo příjemné, by neměly být ignorovány dva další faktory: láhev a korek.

bottom of page