top of page

Servírování Vinho Verde

Domů > O Vinho Verde > Servírováni Vinho Verde

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína. vinho-verde-servirovani-1.jpg

Vína Vinho Verde by se obvykle měla konzumovat mladá. Avšak vína s vyšším obsahem alkoholu, složitějšího charakteru, zejména Alvarinho, mají potenciál velmi kvalitního zrání.

Láhve vína by měly být skladovány ve tmě při konstantní teplotě, nejlépe mezi 12-14 °C, například ve sklepě. Místo skladování by nemělo být příliš vlhké (relativní vlhkost by měla být menší než 75%), aby se zabránilo napadení štítků a korků plísní. Láhve by měly být skladovány vleže, aby se zajistilo, že korek bude vždy v kontaktu s vínem.

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína. vinho-verde-servirovani-2.jpg

Teplota, při které se víno podává, má velmi důležitou roli ve vnímání jeho kvality. Teplota doporučená při spotřebě je:

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína. vinho-verde-servirovani-3.jpg

- Vinho Verde Bílé: 8-12 ° C

 - Vinho Verde Rosé: 10 až 12 °C

 - Vinho Verde Červené: 12 až 15 ° C

 - Šumivá Vinho Verde: 6-8 ° C

Pokud je láhev skladována při teplotě 20 ° C, bude vyžadovat asi 2 až 3 hodiny v chladničce, aby se víno přiblížilo správné teplotě. Případně, pokud se víno umístí do kbelíku s ledem, to bude trvat asi 20-30 minut. Stejně důležité jako podávání vína při správné teplotě, je také udržovalní teploty vína, například kbelíkem s ledem a vodou.

Proces otevírání láhve začíná nařezáním čepičky, které musí být provedeno pod vnějším kroužkem úst láhve. Poté vyčistěte horní část korku, kde se mohou vyskytovat nečistoty. Spirála vývrtky by neměla procházet celým korkem, aby se zabránilo pádu části korku nebo usazeniny, které se zde mohly vytvořit, do vína. Pokud je obtížné korek vytáhnout, umístěte vývrtku diagonálně. Po vyjmutí zátky vyčistěte vnitřek hrdla.

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína. vinho-verde-servirovani-4.jpg

Pro otevření šumivého vína, by měla být nejprve odstraněna čepička a poté otevřen a odstraněn náhubek (kovová část, která obklopuje korek). Vytáhněte korek, tak, že jej budete pevně svírat a zároveň budete otáčet lahví, nikoli korkem, protože ten by se mohl při kroucení zlomit. Tlak uvnitř nádoby pomůže zátce vyskočit. Akt protřepání láhve bublinek a vytažení korku až poté, započne fontánu pěny, která pomůže oslavit radostné okamžiky. Vypěnění však způsobí ztrátu plynu s následnou ztrátou nejpříznačnějšího rysu tohoto vína.

Sklenice jsou dalším klíčovým prvkem vinařství. Stejné víno podávané v různých sklenicích vyjadřuje odlišné vnímání chutí a vůní. Sklo musí být bez barvy a bez ozdob, aby bylo možné vnímat barvu a čistotu vína. Mělo by mít také stopku, čímž zabrání ohřevu vína teplotou rukou nebo znečištění skla. Je také důležité umožnit, aby víno přišlo do kontaktu se vzduchem. Sklenice v bordeaux stylu jsou elegantní a vhodné pro bílá, růžová i mladá červená vína. Flétna, která je vysoká, úzká a elegantní, je ideální na šumivá vína.

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína. vinho-verde-servirovani-6.jpg

Ten, kdo láhev otevře, by měl nejprve obsloužit sám sebe, aby zkontroloval stav vína a především, aby zkontroloval, zda ve víně nejsou žádné zbytky korku. Poté, nalévaje trochu vína (asi 1/5 objemu sklenice), víno dobře promíchejte a zkontrolujte, zda je připraveno ke konzumaci kontrolou vad, jako je poskvnění zátky. Sklenice nesmí být naplněny celé (stačí polovina sklenice), aby bylo možné vířit víno rotačním pohybem a ocenit tak jeho vůně.

Je obtížné ocenit dobré suché víno, pokud jste předtím pili víno sladké, takže obvyklým postupem jsou suchá vína před sladkými a mladá před staršími (v některých případech může být zajímavé pořadí obrátit), bílé před růžovým a růžové před červeným. Pokud se jedná o nějaké mladé a zároveň velmi aromatické víno, doporučuje se nejprve podávat starší vína a až na samotný konec naservírovat to nejbujnější víno, které bylo sklizeno jako poslední. V případě vín s dobrým potenciálem zrání, by se mělo podávat nové víno před staršími, jelikož zrání tohoto vína je jeho vrchol a mohlo by zastínit víno mladší. Ideální je následovar postup, který jde od dobrého k výbornému, od lehkého k tomu s plným tělem a od jednoduchého ke komplexnímu.

Pokud obsah láhve nebyl konzumován, může být skladována, obvykle po dobu jednoho nebo dvou dnů, v chladničce. Láhev musí být uzavřena, nejlépe vakuově, aby se zachovaly vlastnosti vína.

Kvalitní portugalské víno Vinho Verde. Zelené víno, zelene vino. Vína z Portugalska. Portugalská vína. vinho-verde-servirovani-5.jpg
bottom of page